Concurs Rmag

Concurs Rmag

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Distrează-te la cumpărături alaturi de RMAG”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “Distrează-te la cumpărături alaturi de RMAG” (denumita in continuare “Campania”) este: E INNOVATION DEV S.R.L. (denumit in continuare “Organizator”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4 si adresa de corespondenta in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, 040035, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/13311/2019, CUI RO41727813.

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.rmag.eu, si in aplicatia Rmag, in perioada 01.06.2020 - 30.06.2020.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia clientilor de tip Corporate, care achizitioneaza produse in perioada 01.06.2020-30.06.2020 de pe site-ul www.rmag.eu sau aplicatia Rmag. Participa la Campanie comenzile in valoare de minimum 150 (osutacincizeci) lei.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie a persoanelor fizice este de 18 ani impliniti in ziua inceperii Campaniei inclusiv, respectiv la data de 01.06.2020.

3.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

3.5. La campanie nu pot participa angajatii E INNOVATION DEV S.R.L si nici rudele acestora pana la gradul patru.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa aiba o comanda in valoare de minimum 150 lei plasata si facturata pe www.rmag.eu sau aplicatia Rmag.

4.2. La Campanie participa toate comenzile care respecta prezentul regulament, indiferent de numarul lor.

4.3. In situatia in care comanda este anulata sau stornata integral sau partial, indiferent de motiv, aceasta nu va fi eligibila pentru participarea la Campanie.

5. DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Premiile Campaniei vor fi oferite de catre Organizator.

5.2. Premile constau in:

• 1 Telefon mobil Apple iPhone SE 2, 64GB, 4G, avand valoarea de 2522,47 lei

• 1 Televizor Smart LED Tesla, 40S393BFS, 101 cm, Full HD, avand valoarea de 1187,03 lei

• 20 Vouchere Rmag, fiecare avand valoarea de 50 lei

Valoare totala a premiilor este de 4709,50 lei.

Voucherele pot fi folosite pentru a cumpara orice produs de pe Rmag. Voucherul poate fi aplicat, sub forma de reducere, pe o singura comandă de la

Rmag, valoarea sa fiind scazuta din totalul comenzii.

5.3. Organizatorul va transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra premiului catre fiecare participant desemnat drept castigator al Campaniei.

5.4 Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiul acordat, iar premiul nu se poate inlocui cu alte bunuri sau beneficii.

5.5. Voucherele vor putea fi utilizate exclusiv de pe contul de client Rmag pe care au fost transmise.

5.6. Voucherele vor putea fi utilizate pana la 31 decembrie 2020.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati in termen de 15 (cincisprezece) de zile lucratoare de la data incheierii Campaniei. Premiile vor fi acordate in cadrul unei singure etape de premiere, prin serviciul random.org.

6.2. Castigatorii vor fi extrasi in functie de ID-ul de comanda.

6.3. Organizatorul va inmana premiile castigatorilor in data de 30 iulie 2020 in cadrul unui eveniment organizat de Rmag.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiului.

8. VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul Campaniei o considera drept frauda.

8.2. Numele castigatorilor vor fi publicate, dupa procesul de validare, la https://rmag.eu, pana la cel tarziu 24 iulie 2020.

9. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.rmag.eu, dar si la adresa de corespondenta a Organizatorului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr16, sector 4, 040035.

10. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

11. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24 (douazecisipatru) de ore inainte pe website-ul www.rmag.eu .

12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei pe durata strict necesara derularii acesteia. Participantul la Campanie in calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal. Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

• Transmiterea unui e-mail la adresa: info@rmag.eu sau 

• Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Splaiul Unirii nr16, sector 4 , 040035 , Bucuresti, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

13. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

14.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

15. CONTESTATII

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la publicarea numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 3 (trei) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

16. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantilor la Campanie. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor erori de software sau din cauza unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.rmag.eu si la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr16, 040035, sector 4,

E INNOVATION DEV S.R.L.