C++ birinchi tushunchalar(cout,endl,n,kutubxonalar)

RMAG news

Kutubxona

include Sarlavha fayllari C++ dasturlariga funksionallik qo’shadi.Kutubxonasiz hech qaysi funksiya ishlamaydi(Cout va h.k.)

STD
std nom maydonidan foydalanish standart kutubxonadagi ob’ektlar va o’zgaruvchilar uchun nomlardan foydalanishimiz mumkinligini anglatadi.

#include <iostream>
int main(){
std::cout << “Hello Lord Nikonn”;
}

n – bu alohida bir qatorga otkazib qo’yadingan funksiya huddi tepadagi yozganimiz dek.Ammo bunga o’xshash yana shunday funksiyani bajaradigan funksiya bor va un endl deb ataladi.

#include <iostream>
int main(){
std::cout << “Hello Lord Nikon” << enld;
}

n biz ikkita vergul ichiga yozamiz, lekin endlda esa ikkita vergul tashqarisida yozamiz, tapada yozib o’tkanimizdek.