Rugăciunea de joi este cea mai puternică. Cum trebuie să ne rugăm corect

Rugăciunea de joi este cea mai puternică. Cum trebuie să ne rugăm corect

Sfinți cărora ne rugăm în zilele de joi

Rugăciunea de joi este adresată mai multor Sfinți. În funcție de ceea ce vrem să cerem prin rugăciune, ne vom adresa unuia dintre Sfinții lui Dumnezeu, spre a fi mijlocitor înaintea Tatălui și spre a ne ajuta în necazul nostru.

Iată care sunt rugăciunile care trebuie rostite în zilele de joi, dar și cum trebuie să le faci corect, pentru ca ruga să-ți fie ascultată.

Rugăciunea care se face în fiecare seară de joi 

Această rugăciune de joi se adresează Domnului nostru Iisus Hristos și se spune că îndeplinește orice dorință.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cu ucenicii Tăi. Și cu mare umilință ai spălat picioarele lor și ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine și vin în mâinile Tale Cele Sfinte și binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuși Trupul și Sângele Tău. Cu care i-ai împărtășit zicând: “Luați, mâncați și beți, că acestea sunt Trupul și Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălțat la cer și stai de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl. Să împărtășești împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te pentru rugăciunile ucenicilor Tăi. Iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale celor răposați. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curățitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să curățească inima și sufletul meu, că așa, cu vrednicie, cu curăție și cu umilință să mă împărtășesc cu Sfintele Tale Taine, acum și în timpul morții mele. Iar, în timpul despărțirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine. Fără de nici o frică, intrând în împărăția Ta cea cerească. Amin”.

Rugăciunea de marți, către Dumnezeu Atotputernicul. Te ferește de ghinion și îți oferă protecțieRugăciunea de joi a lui Arsenie Boca 

Rugăciunea de joi s Sfântului Arsenie Boca este cea care te poate ajuta în momentele de cumpănă. Trebuie rostită din suflet, iar ruga te va ajuta în momentele grele, te va scăpa de necaz și boală. Va aduce înțelegerea și armonia în familie și te va calma în situațiile de stres și agitație.

Astfel că, atunci când întâmpini dificultăți și treci printr-o perioadă grea a vieții, roagă-te Sfântului Ardealului, în zilele de joi. Mulți credincioși care au rostit această rugăciune în zilele de joi, susțin că ruga le-a fost ascultată, iar ei au găsit rezolvare necazurilor cu care se confruntau. Această rugăciune era rostită de Sfântul Ardealului în zilele de joi și era închinată Mântuitorului Iisus Hristos.

Rugăciunea de vineri. Te scapă de necazuri și de durereRugăciunea adresată Mântuitorului Iisus Hristos

„Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această seară, să-mi aduci alinare și să-mi asculți umila mea rugăminte. Înlătură cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai așeze în sufletul meu. Luminează întunericul inimii mele, alungă întunericul gândurilor mele și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta.

Așa Doamne, primește umila mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pus între doi tâlhari. Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei adormiți, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate!

Mijlociți pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviință. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău. Căci Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti Tu de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi de Tine. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi. Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie! Amin”.