Kampány a tévében: ennyi és nem több

Kampány a tévében: ennyi és nem több

A CNA határozata szerint a közszolgálati és magán műsorszolgáltatók kötelesek a törvénynek megfelelően ingyenes műsoridőt biztosítani a választási verseny összes résztvevőjének, tiszteletben tartva a következő elveket:

méltányosság – valamennyi jelöltnek lehetőséget kell biztosítani a választók előtti bemutatkozásra;
kiegyensúlyozottság a jelöltek kampánytevékenységének bemutatásában;
korrektség – valamennyi választási versenytársat objektíven és egyenlő távolsággal kell kezelni.

A választási kampányban csak a következő típusú választási anyagok sugározhatók:

tájékoztató adások, amelyekben a választási rendszerrel, a szavazás technikájával és a jelöltek kampánytevékenységével kapcsolatos információkat ismertetik; ezek az adások a hét összes napján sugározhatók;
választási műsorok, amelyekben a jelöltek bemutatják politikai programjukat és tevékenységüket; a televízióknak a műsorban jól láthatóan jelezniük kell a teljes időtartam alatt, hogy kampányműsorról van szó; ezek a műsorok hétfőtől péntekig sugározhatók;
választási vitákat, amelyeken legalább két jelölt vagy képviselőik ütköztetik álláspontjukat; a televízióknak a műsorban jól láthatóan jelezniük kell a teljes időtartam alatt, hogy kampányvitáról van szó; ezek a műsorok hétfőtől vasárnapig sugározhatók.

A CNA határozata szerint a választási műsorokat élőben vagy felvételről sugározzák az egyes jelölteknek fenntartott műsoridőben.

A műsorszolgáltatók kötelesek feltüntetni, hogy az adásokba meghívott személyek milyen minőségben szólalnak meg, például jelöltként vagy a jelölt képviselőjeként;

a televíziók esetében a meghívottak nevét és minőségét a képernyőn fel kell tüntetni a műsor idején.

Tilos a román állam vagy más országok nemzeti jelképeit idéző színek, grafikai elemek vagy hangok kombinálása a választási műsorokban és vitákban.

A választási szpotok tartalmának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

nem veszélyeztetheti az alkotmányos rendet, a közrendet, a személy- és vagyonbiztonságot;
nem sértheti az emberi méltóságot vagy a közerkölcsöt;
nem uszíthat gyűlöletre vagy faji, vallási, nemzetiségi, nemi, szexuális irányultságon vagy etnikai alapon történő megkülönböztetésre.

A szavazást megelőző 48 órában és a szavazás napján tilos:

közvélemény-kutatások, televíziós szavazások vagy utcai felmérések bemutatása;
választási szpotok sugárzása;
a jelöltek és/vagy a képviselőik meghívása vagy bemutatása a rádió- és televízióállomások adásaiba és műsoraiba;
a kampány lebonyolítására, valamint a jelöltekre és a választási versenyzőkre vonatkozó megjegyzések elhangzása.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *